Egyesület

Eddigi tevékenységek

– „Lépj egyet előre” című program keretében a Tolna Megyei Munkaügyi Központtal szerveztünk OKJ-s fakitermelő tanfolyamot, amelynek eredményeképpen 22 fő szerzett bizonyítványt.
– Az ÁNTSZ-szel együttműködve szerveztünk 4 alkalommal egészségnevelési előadás sorozatot.
– A Közrend Alapítvány előadója drogprevenciós előadást tartott a cigány lakosság részére.
– Élelmiszer adományprogram lebonyolítása 2 alkalommal.
– Az Autonómia Alapítvány által kezdeményezett „Befektetés a jövőbe” című, a takarékosságra ösztönző program népszerűsítése, és 10 fő ügyintézésének segítése.
– A Tolerancia program keretében 1 fő munkaügyi roma referens képzésének szervezése.
– A Bonyhádi Független Roma Egyesület által szervezett virágkötő tanfolyamon 2 fő nő részvételének biztosítása, 2 fő mentor foglakoztatásának támogatása.
– A Kisebbségi Önkormányzattal közösen Roma nap szervezése és lebonyolítása a településen.
– A cigány tanulók „Útravaló” ösztöndíjának és a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány által meghirdetett ösztöndíjak ügyintézése.
– Cigány vállalkozások számára Mikrohitel ügyintézés.
– Egyesületünk működteti a hagyományőrző tánccsoportot 15 táncossal. Ők rendszeresen fellépnek a település és kistérség rendezvényein.
– A Völgységben élő roma családok szocpol. ügyintézése, segítése.
– LEADER Nyugat-Völgység Akciócsoportba roma szervezetek regisztrációjának segítése.
– Kulturális és szabadidős programok lebonyolítása: pl. táboroztatás, kirándulás a Csatkai Búcsúra.
– 2009-2011. : Autonómia Alapítvánnyal partnerségben lakhatási program lebonyolítása Tolna megyében. Projekt célja az alacsony jövedelmű háztartások megtakarításra ösztönzése, lakókörnyezetük javítása. A projektbe összesen 70 családot vontunk be, ebből 40 fő fejezte be sikeresen a megtakarítási időszakot és kapott az Autonómia Alapítványtól támogatást, a kitűzött felújítási cél megvalósítására.
– 2009. november 01- 2011.október 30-ig: A TÁMOP-3.3.5/A/08-1-2009-0006.kódszámú, „Máj sukár juma” /”Egy szebb világ”/ Tanoda című projekt lebonyolítása. A programba 30 halmozottan hátrányos helyzetű, főként roma származású gyermek iskolai előmenetelének segítése, készségfejlesztése volt a cél.

Elért eredményeink a két év alatt: Érettségit szerzett tanulók száma a projektidő alatt: 4 fő; Felsőoktatási Intézménybe nyert felvételt 1 fő; további 2 főt érettségit adó középiskolába vettek fel; 1 főt pedig hiányszakmát adó szakiskolába vettek fel. A projektidő alatt bukásmentességet értünk el.
– 2010-ben Váralján, Kisvejkén és Bonyhádon a nagycsaládosok és a fogyatékkal élők körében a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium támogatásából izzócsere programot bonyolítottunk le. A programban összesen 79 háztartásnál cseréltük le a régi hagyományos izzókat, energiatakarékos égőkre.
– 2011- napjainkig ugyancsak az Autonómia Alapítvánnyal karöltve egy pénzügyi fejlesztő programot indítottunk el, amely az Esélykassza elnevezést viseli. A program hét településen valósul meg.: Iregszemcse- 6 család, Kisvejke- 5 család, Kölesd- 5 család, Szedres-5 család, Tevel-7 család, Tolnanémedi- 5 család, Váralja- 5 család, összesen: 38 család bevonásával. A program lényege, hogy az alacsony jövedelmű háztartásokat megtakarításra ösztönözzük, és részt vegyenek egy képzési sorozaton, ahol pénzügyi tudatosságukat fejlesszük.
– 2011.02.01-től Családi Napközit üzemeltetünk, mivel a kiírt tanoda pályázatokra csak felső tagozatos gyermekeket lehetett bevonni, ezért szervezetünk úgy döntött, hogy családi napközi formájában, az alsó tagozatos, halmozottan hátrányos helyzetű, főként roma származású gyermekeket is megszólítja, és segítséget nyújt tanulmányi előmenetelük érdekében. Jelenleg 21 gyermek veszi igénybe ezt a szolgáltatást.
– 2011. augusztus hónapban az Autonómia Alapítvánnyal, a Szociális Építőtábor Egyesület önkénteseivel a völgységben 7 roma család ingatlanján végeztünk felújítási munkákat a családok bevonásával.

2012. április 20- 2013.02.28.-ig: Roma Oktatási Alap és a Nyílt Társadalom Alapítvány finanszírozásával a tanoda fenntartásához elnyert a szervezetünk 3 millió Forintot. A programba 30 halmozottan hátrányos, illetve hátrányos helyzetű gyermeket vontunk be. Célunk ugyanaz, mint az előző tanodapályázatnál, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása, készségfejlesztése, tehetséggondozása.

2012. július 01- 2013. október 30-ig a TÁMOP- 5.3.1-C-09/2-2010-0073 kódszámú, „Lendület az álláskereséshez” című projekt lebonyolítása folyik. „Első lépés” – alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programja. A programba 40 főt vontunk be. 12 fő gyümölcstermesztő, 12 fő konyhai kisegítő képzésen, a fennmaradó 16 fő pedig olyan tréningeken vesz részt, me