Egyesület

Tevékenységi körök

– a munkaképes cigányok foglalkoztatásának képzésének, átképzésének megszervezése
– a roma diákok esélyegyenlőségének elősegítése oktatási tevékenységek szervezésével, pedagógusi segítség      igénybevételével
– oktatási-nevelési céllal tehetséggondozás
– hátrányos helyzetű roma gyerekek jogvédelmének, érdekképviseletének ellátása
– az identitástudat erősítése
– roma munkanélküliek számára képzések szervezése, a munkába állni szándékozók számára álláskeresés segítése
– hagyományaink megőrzése, a roma nyelv és kultúra ápolása
– nagycsaládosok és megváltozott munkaképességűek segítése, érdekképviselete