Hírek

2015. évi hírek

Sikerrel zárult a tanoda projekt
Az Aparhanti Független Roma Egyesület (AFRE) 2015. június 17-én zárta le 25 hónapos „Máj sukar juma” (Egy szebb világ) Tanoda projektjét (TÁMOP-3.3.9.A-12/2-2012-0002). A programban résztvevő 30 tanuló Aparhanton, Kisvejkén, Lengyelen, Tevelen, Bonyhádon és Závodon élő halmozottan hátrányos helyzetű alsó- és felső tagozatos, és középfokú tanulmányokat folytató gyermek volt. A tanoda vállalta a kompetenciafejlesztést, a szocializáció segítését és az eredményes iskolai tanuláshoz szükséges részképességek fejlesztését, elsősorban egyéni foglalkozások formájában a fejlesztési tervek alapján. Az aktuális tudásszint felmérést fejlesztőpedagógus végezte, az értékelést követően elkészítette minden tanulóra az egyéni fejlesztési tervet, amelyet a gyerekek a mentorok segítségével elvégeztek. Az alsó tagozatos kisiskolások eredményei kimagaslóan javultak szövegértés, szövegértelmezés, -feldolgozás területén, míg a felső tagozatosok matematikai feladatok megoldásában fejlődtek jelentősen. A tanodai mentoráltak átlagos fejlődése 14%-os volt. A tanoda program eredményességét mutatja az is, hogy minden oda járó gyermek sikerrel zárta az idei tanévet.

ADÓ 1%
Egyesületünk, az Aparhanti Független Roma Egyesület a 2013-as évben 18 351 Ft-ot kapott a SZJA 1% felajánlásából. Ebből 4 045 Ft-ot a szervezet működési költségként postaköltséget számolt el. Cél szerinti tevékenységre 14 306 Ft élelmiszer költséget és főzési alapanyagokat számoltunk el. Hátrányos helyzetű gyermekeknek gyereknap alkalmából közös szabadidős programot szerveztünk. Közös főzést rendeztünk és sportvetélkedőket bonyolítottunk le.

Kőkemények Nógrádban, Baranyában és Tolnában
A Cromo Alapítvány a Norvég Civil Támogatási Alap keretében 2013. szeptember 5-én indította el “Kőkemények – Közösségi Kezdeményezések Nógrádban, Baranyában és Tolnában” című projektjét.

A KŐKEMÉNY – KÖzösségi KEzdeMÉNYezések projekt célja roma érdekképviselő szervezetek és közösségi kezdeményezéseik kapacitásfejlesztésén keresztül a roma célcsoport proaktív, alakító szerepének megerősítése a régióban. Az adott település szervezetei/közösségei számára új módszerek elsajátítását és továbbadását tesszük lehetővé. A résztvevők médiakommunikációs képzésén keresztül a hatékony eredménykommunikációval nő a romákat érintő ügyek, azokat felkaroló szervezetek ismertsége is. A Cromo, mint a közösségi kezdeményezések szakértője, továbberősödik szolgáltatásaiban, külső kommunikációjában és fenntarthatóságában. Ezzel a megerősített tudással a Cromo Nógrádban 15, Baranyában 5, Tolnában pedig 3 szervezet/informális csoport kapacitásfejlesztését végzi. A másik két résztvevő megye mellett Tolna megyében is elindul a helyi közösségi kezdeményezések fejlesztése, mely kezdeményezések helyet kapnak a projekt keretében indított Kőkemény Portálon.