Projektek

Lendület az álláskereséshez

Összefoglaló

Projekt hosszú és rövid távú célja:
– A pályázat rövid távú célja: Tolna megye a Völgységi kistérségben és a Tamási Kistérségben található, Mucsi községben élő, hátrányos helyzetű, roma nők és férfiak motiválása, bevonása különböző foglalkoztathatóságot elősegítő programokba.
– A projekt hosszú távú célja: Az aktív munkaerőpiacról kiszorult, hátrányos helyzetű roma nők és férfiak nyomon követése, a munka világába történő belépés után, bevonásuk magasabb szintű képzési és foglalkoztatási programokba.

Konkrét célok:
– 40 fő a Völgység kistelepülésein, és Tamási Kistérséghez tartozó Mucsi településen hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetben élő roma, és nem roma családok munkaerőpiaci integrációja érdekében képzettségi szintjük javítása, kompetencia fejlesztés, a társadalmi integráció támogatása.
– Egyéni kognitív fejlesztéssel életviteli kompetencia javítással, közösségépítéssel / életviteli klub/ társadalmi és munkahelyi elhelyezkedésük és munkában maradásuk támogatása, tréningek formájában.
– 12 fő konyhai kisegítő képzésben vesz részt bonyhádi helyszínen
– 12 fő gyümölcstermesztői képzésben vesz részt kisvejkei helyszínen,
– Képzési támogatás, esetmenedzseri szolgáltatás, képzésre szállítás megszervezése, információs és irodai szolgáltatások nyújtása, szociális és munkaügyi információk nyújtása tréningeken, egyéni esetkezelés, pszichológiai segítségnyújtás közvetítésével, honlap ill. nyomtatott kiadványok szerkesztésével.

Kiadvány

2013_lendulet_szocialis_kiadvany

Projektesemények

Projektesemények audiókban

Sikerrel zárult a Lendület Program (Forrás: Fortuna Rádió)

Alacsony végzettségű, a munkaerőpiacról kiszorult felnőttek képzésére vállalkozott az Aparhatni Független Roma Egyesület és a bonyhádi Laurus Alapítvány. Az eredményekről hétfőn a bonyhádi Koller Panzióban sorra kerülő záró rendezvényen adtak számot támogatóiknak: a munkaügyi központ, a városi kórház, az önkormányzat, a Bakonyi Sándor Szakképző Iskola, a MIOK Alapítvány, a Szénási Kft és az Antall gazdák képviselőinek.
A 47 millió Ft-os TÁMOP támogatással indult Lendület Program célkitűzése az volt, hogy a résztvevő halmozottan hátrányos helyzetű álláskeresők képzettségi színvonalát olyan szintre emeljék, amely jobb esélyeket biztosít számukra, és lehetővé teszi, hogy önállóan képesek legyenek állást keresni, állásinterjún sikeresen részt venni. Jákovics Vilmos az Aparhanti Független Roma Egyesület vezetője elmondta, hogy az 53 fővel indult képzés nyomán harmincan el is helyezkedtek.


Zárul a Lendület Program (Forrás: Fortuna Rádió)

Alacsony végzettségű, a munkaerőpiacról kiszorult felnőttek képzésére vállalkozott az Aparhatni Független Roma Egyesület és a bonyhádi Laurus Alapítvány. A 47 millió Ft-os TÁMOP támogatással indult Lendület Program célkitűzése az volt, hogy a résztvevő halmozottan hátrányos helyzetű álláskeresők képzettségi színvonalát olyan szintre emeljék, amely jobb esélyeket biztosít számukra, és lehetővé teszi, hogy önállóan képesek legyenek állást keresni, állásinterjún sikeresen részt venni. Jákovics Vilmos az Aparhanti Független Roma Egyesület vezetője elmondta, hogy a program záró a fázisába ért, az 53 fővel indult képzés nyomán harmincan el is helyezkedtek.
Az eredményekről 28-án a bonyhádi Koller Panzióban sorrakerülő záró rendezvényen adnak számot támogatóiknak: a munkaügyi központ, a városi kórház, az önkormányzat, a Bakonyi Sándor Szakképző Iskola, a MIOK Alapítvány, a Szénási Kft és az Antall gazdák képviselőinek.


Beszámoló a projektől (Jákovics Vilmos) (Forrás: Fortuna Rádió) 
Utolsó fázisához érkezett a Lendület program Bonyhádon 

A júliusban TÁMOP támogatással indult oktatással alacsony végzettségű, a munkaerőpiacról kiszorult felnőttek képzésére vállalkozott az Aparhatni Független Roma Egyesület és a bonyhádi Laurus Alapítvány, a célkitűzés az volt, hogy a programban résztvevő halmozottan hátrányos helyzetű álláskeresők képzettségi színvonalát olyan szintre emeljék, amely jobb esélyeket biztosít számukra, és lehetővé teszi, hogy önállóan képesek legyenek állást keresni, állásinterjún sikeresen résztvenni.

A pályázaton elnyert mintegy 47 millió Ft-ból Kisvejkén indítottak gyümölcstermesztő, Bonyhádon pedig konyhai kisegítő tanfolyamot, végül tanulás-és munkamotivációs tréningen vettek részt az álláskeresők. Jákovics Vilmos az Aparhanti Független Roma Egyesület vezetője elmondta, hogy a program most abba a fázisába ért, melyben a tréning résztvevőit az elhelyezkedésben segítik, eddig 22 főnek sikerült hosszabb-rövidebb időre munkát találni, köszönhetően a képzés folyamán elsajátított készségeknek.

Projektesemények videóban

2012.11.16. Konyhai kisegítők vizsga

2012.10.25. Gyümölcstermesztők képzése Kisvejkén


Széchenyi 2020