Projektek

Tanoda

Összefoglaló

A projekt adatai:

 • Pályázó neve: Aparhanti Független Roma Egyesület
 • Projekt címe: Máj sukar Juma
 • Projekt kódszáma: EFOP-3.3.1-16-2017-00090
 • Támogatás összege: 18 848 438 Ft
 • Támogatás aránya: 100 %
 • A projekt megvalósításának kezdete: 2017. 05. 01.
 • A projekt befejezésének határideje: 2018. 09. 01.
 • Beavatkozási kategória: A korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a korai iskolaelhagyás megelőzése, valamint a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítása a koragyermekkori nevelésben, az alap- és középfokú oktatásban, ideértve az oktatásba való visszatérést ösztönző formális, informális és nem formális tanulási formákat is

Megvalósítók:

 • Projektvezető: Stefán Andrea
 • Pénzügyi vezető: Stefán Lászlóné
 • Szakmai vezető: Szőcs Béláné
 • Fejlesztőpedagógus: Kozák Jánosné
 • Mentorok: Fábiánné Gensler Johanna; Palkó Csabáné; Fábián Nikolett (2017.05.01.-2017.11.30.); Mázi Tímea (2017.12.01.-től)
 • Szakmai asszisztens: Virág Róbertné
 • Esélyegyenlőségi felelős és családi koordinátor: Ezer-Ferenc Veronika
 • Programkoordinátor: Bayer János

A projekt összefoglalása:

Célunk az Aparhanton, Kisvejkén hátrányos helyzetű családban élő, elsősorban cigány tanulók iskolaelhagyásának csökkentése, képzettségi szintjük növelése és kompetenciafejlesztésük, továbbtanulásuk és közösségépítésük támogatása. Célunk továbbá a romákkal szembeni előítéletek csökkentése, integrációjuk segítése, a családok szociális és munkaerő-piaci helyzetének és a szülők szemléletének, kompetenciáink javítása. A tanodába bevont gyerekek száma 30 fő. A tanodában elsősorban a korábbi kisvejkei tanodások 2009-ben megkezdett fejlesztését folytatjuk új tanodás diákok bevonása mellett.

A projekt egyes állomásaival kapcsolatos bejegyzéseinket a Hírek menüpont alatt találod.

Projektünk zárókiadványának letöltése (pdf)

Eredményeink számokban:

 • 30 gyermeket vontunk be a projektbe, a program ideje alatt nem történt lemorzsolódás.
 • Az életpálya-építés, továbbtanulást segítő tevékenységek kiemelten fontosak számunkra, a projektidőszakban 2 fő nyert felvételt szakközépiskolába, 1 fő gimnáziumba.
 • 1 diákunk sikeresen leérettségizett.
 • A közösségfejlesztés jegyében rendezett nyitott programjainkon több mint 250 fő vett részt.
 • 8 tanodán kívüli programot szerveztünk.
 • 15 együttműködési megállapodást kötöttünk.


Széchenyi 2020