Sajtó

Túlteljesítették az elvárásokat a kisvejkei Tanodában

Október 28-án tartották Kisvejkén a Máj sukar juma (Egy szebb világ) Tanoda projektzáró rendezvényét, melyen részt vett Kisvejke és Lengyel polgármestere, valamint a teveli általános iskola igazgatója is. Elsőként Dudás Olga projektvezető adott tájékoztatást a TÁMOP-3.3.5/A/08/1-2009-006 pályázatról, mely a Tanoda programokat támogatja, és ennek köszönhetően kezdte meg működését 2009. november 1-jén a kisvejkei Tanoda.

Dudás Olga elmondta, hogy a vállalt feladatokat és az elvárásokat túlteljesítették, és ha le is zárul 2011. október 31-én a projekt, azért látnak lehetőséget a folytatásra. 2009 februárjában Kisvejkén adott volt egy együttműködő önkormányzat és 30 hátrányos helyzetű gyermek, ezért nyújtotta be a pályázatot az Aparhanti Független Roma Egyesület. A kis szervezet a projekt során nagy eredményeket ért el, hiszen valamennyi gyermek javított a tanulmányi eredményein, illetve az adomány-programok keretében a szülőknek, a családoknak is tudtak segíteni.

A kétéves projektre közel 21 millió 265 ezer Ft-ot nyertek. Vállalták 26 halmozottan hátrányos fiatal segítését, ebből 29 fő lett. A szerződéssel bevont tanulók száma 30 fő volt, de a két év alatt 52 diák vette igénybe a Tanoda szolgáltatásait. A tanulás mellett szakkörök, korrepetálások, kirándulások, táborok, ünnepségek, családi programok, közösségi élmények is vártak a gyerekekre. A pályázatnak köszönhetően eszközbeszerzésre is sor került: irodabútor, számítógép, fejlesztő játékok gazdagították a Tanodát.

Kozák Jánosné fejlesztő pedagógus a bemeneti és a kimeneti mérések közötti változásokról, javulásokról számolt be. A részképességek fejlesztése volt az elsődleges cél, hiszen akadtak, akik 2-3 éves lemaradásban voltak életkorukhoz képest.

A különböző területeken 50-100 %-os fejlődést értek el azokkal a tanulókkal, akiknek erre volt szüksége a bemeneti mérés alapján. A részképességek fejlesztése pedig segítette a tanulmányi eredmények javulását, így a projektidőszak folyamán egyetlen gyermek sem bukott meg iskolájában.

Jákovics Vilmos, a pályázó Aparhanti Független Roma Egyesület elnöke örömmel mondta el, hogy a teveli, az aparhanti és a bonyhádi Arany János iskola együttműködő partnernek bizonyult, így sikerült elérni, hogy hetente 2-3 alkalommal is jöttek a diákok a Tanodába. Lengyel Község Önkormányzata segítette az indulást, akárcsak Kisvejke Önkormányzata, mellyel a jövőben is szeretnének együttműködni, hiszen családi napköziként működtetik tovább a Tanodát.

A projektzáró rendezvény közös vacsorával zárult, melyen a támogatók, a mentorok és a diákok egyaránt részt vettek, és jóízűen beszélgettek az elmúlt két év tanodai élményeiről.

 

Forrás:
http://www.volgysegportal.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=4998&Itemid=87


Széchenyi 2020